Εισαγωγή στη Τέχνη

Αυτό το μάθημα βασίζεται σε μια πρώτη γνωριμία των παιδιών με την τέχνη μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική και τις μουσειακές επισκέψεις. Αφορά την τάξη των Προνηπίων και είναι μια πρώιμη έκφανση του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης που διδάσκεται στο Νηπιαγωγείο.

Ιστορία της Τέχνης
Το μάθημα αυτό αφορά μόνο το νηπιαγωγείο.

Το εξειδικευμένο μάθημα "Ιστορία της Τέχνης" είναι μία αποκλειστικότητα του σχολείου μας και διδάσκεται από πτυχιούχο Ιστορικό Τέχνης. Ο στόχος του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά γύρω από την Τέχνη, να τα φέρει σε επαφή με την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας, και να τους δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στα καλλιτεχνικά δρώμενα του παρελθόντος, αλλά και στην σημερινή πραγματικότητα που διάγουν. Μέσα από την διδασκαλία τα παιδιά θα διαφωτιστούν έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν περιόδους από την Κλασσική Ελλάδα μέχρι και τον 20ο αιώνα, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στον Παγκόσμιο Δυτικό Πολιτισμό, μέσα από τις Τέχνες και τα Γράμματα. Παράλληλα με την θεωρία τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 'αγγίξουν' την ανθρώπινη δημιουργία μέσα από την ποιοτική τους επαφή με αλλεπάλληλες επισκέψεις και ξεναγήσεις σε μουσειακούς τόπους.

Ως προέκταση της θεωρίας διδάσκεται και το μάθημα της Εφαρμοσμένης Τέχνης, δηλαδή, σχέδιο, χρώμα, ζωγραφική με τέμπερες/ακρυλικά, κολλάζ, μικτή τεχνική, κατασκευές και κεραμική. Με τον τρόπο αυτό οι μικροί μαθητές μπορούν να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες και να αναδείξουν τα τυχόν ταλέντα τους.


Υμηττού 60, 155 61 Χολαργός Τηλ: 210 6513178 E-mail: info@libertyschool.gr

2011 Liberty's School | All Rights Reserved | Web design by (Brainwave creative - Pc Force)
Συμμετοχή του Νηπιαγωγείου μας στην ταινία του Ζωγράφου Δημήτρη Μηταρά "Είδωλα στον Καθρέφτη" Συμμετοχή του Νηπιαγωγείου μας στην Ταινία του ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά "Είδωλα στον Καθρέφτη" Συμμετοχή του Νηπιαγωγείου μας στην Ταινία του ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά "Είδωλα στον Καθρέφτη" Επίσκεψη στο Κυκλαδικό Μουσείο Eπίσκεψη στο Κυκλαδικό Μουσείο Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο Επίσκεψη στο Εργαστήριο του Ζωγράφου Άγγελου Επίσκεψη στο Εργαστήριο του Ζωγράφου Άγγελου Επίσκεψη στο Αμφιαράειο