Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Στόχος του Παιδικού Σταθμού/ Νηπιαγωγείου είναι η ομαλή ένταξη του παιδιού στην κοινωνική ομάδα - την πρώτη οργανωμένη που συναντά έξω από το οικογενειακό του περιβάλλον και αυτή επιδιώκεται με δραστηριότητες που παρέχουν στο παιδί τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ψυχικά, πνευματικά και σωματικά με τρόπο φυσικό, αβίαστο και αρμονικό.

Το πρόγραμμα του Liberty’s School βασίζεται στο πρωτοποριακό Rotation System, ένα σύστημα το οποίο είναι διαδεδομένο με εξαιρετική επιτυχία στην Αγγλία και την Αμερική, κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην αφύπνιση και διατήρηση της προσοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από εναλλαγή αιθουσών διδασκαλίας και νηπιαγωγών ανάλογα με την δραστηριότητα που παρακολουθούν (ελληνικά, αγγλικά, προετοιμασία για γραφή, ανάγνωση, μαθηματικά, computers, μουσική, μουσικοκινητική αγωγή, χειροτεχνία, αυτοσχέδιο θέατρο, δραματοποίηση, παιδική λογοτεχνία, κοινωνικές μελέτες, κ.α.) ενώ παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να αφομοιώσουν και άλλες πολύτιμες γνώσεις μέσα από πολλαπλά μαθησιακά κίνητρα καθώς και να γνωρίσουν την Ιστορία και τις παραδόσεις της πατρίδας μας, όπως και στοιχεία από την ζωή και την Ιστορία της Μ. Βρετανίας.

Τα παιδιά χωρίζονται με βάση την ηλικία τους σε ολιγομελή τμήματα (10-12 παιδιών) ακολουθώντας ένα εύκαμπτο καθημερινό πρόγραμμα, που θεμελιώνεται σε πέντε βασικούς τομείς, όσοι και οι τομείς ανάπτυξης του. Νοητικός και Γνωστικός Τομέας, Κοινωνικό-Συναισθηματικός Τομέας, Τομέας Δεξιοτήτων, Ψυχοκινητικός Τομέας, και τέλος ο Αισθητικός και καλλιτεχνικός Τομέας.

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι βασισμένο στο Αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και αφορά την προσχολική ηλικία. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο είναι ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας, που προβάλλει τη διαθεματική προσέγγιση ως διδακτική μεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης. Η διδασκαλία είναι βιωματική - επικοινωνιακή (project) και χαρακτηρίζεται από παιδοκεντρική διάθεση στηριζόμενη στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στους προβληματισμούς των παιδιών, μέσα από ισότιμες επικοινωνιακές σχέσεις. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων: Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Εκφράσεις (Εικαστικά, Δραματική τέχνη, Μουσική, Φυσική αγωγή και Πληροφορική).

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Προνηπίων

Το πρόγραμμα των Προνηπίων βασίζεται σε εννιά βασικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Ανθρωπογενές Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Εικαστικά
 • Φυσική Αγωγή
 • Μουσική
 • Πληροφορική
 • Δημιουργίας και Έκφρασης


 • Υμηττού 60, 155 61 Χολαργός Τηλ: 210 6513178 E-mail: info@libertyschool.gr

  2011 Liberty's School | All Rights Reserved | Web design by (Brainwave creative - Pc Force)
  Αποφοίτηση Liberty's School Αίθουσα Διδασκαλίας Liberty's School Κουκλόσπιτο Αίθουσα Διδασκαλίας Liberty's School